Zamówienia publiczne

  • Przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wewnętrznych aktów dotyczących postępowania w sprawach zamówień publicznych oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
  • przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
  • reprezentacja przed Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych, Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych i przed sądami powszechnymi
  • negocjacje pomiędzy zamawiającym a wykonawcami, przygotowanie umów w sprawie zamówienia publicznego
  • projektowanie, negocjowanie umów oraz innych aktów prawnych
  • ekspertyzy, opinie prawne z zakresu prawa zamówień publicznych
  • wszystkie etapy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym wsparcie w wyjaśnianiu SIWZ i przygotowywaniu ofert oraz sporządzania środków odwoławczych (odwołanie, skarga)

Dlaczego my?

Doświadczenie

Wybierz kancelarię, której siłą są przede wszystkim doświadczeni prawnicy.

Bezpieczeństwo

Dbamy o poufność i dochowanie tajemnicy w relacji z naszymi klientami.

Zaangażowanie

Każda sprawa bez względu na wielkość jest dla nas istotna, każdy klient ważny.

Skuteczność

O naszej sile świadczy przede wszystkim liczba spraw wygranych przez prawników naszej kancelarii.