Prawo żywnościowe - regulacje, wprowadzanie do obrotu, umowy

Kancelaria specjalizuje się w stosowaniu właściwych przepisów prawa, mieszczących się w zakresie uregulowań dotyczących różnych kategorii produktów: leków, żywności, suplementów diety i wyrobów medycznych.
W problematyce dotyczącej żywności i żywienia koncentrujemy się na problematyce bezpieczeństwa żywności wprowadzanej do obrotu na terytorium Polski, w tym problematyce dotyczącej suplementów diety.
Udzielamy także konsultacji prawnych dotyczących:
 • składu żywności, zanieczyszczeń środków spożywczych czy wzbogacania żywności,
 • pomocy w kwestiach oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych, znakowania żywności oraz w sprawach przepisów regulujących wprowadzanie do obrotu i produkcję szczególnych rodzajów żywności ze szczególnym uwzględnieniem suplementów diety oraz nowej żywności (novel food),
 • rejestracji, wytwarzania, wprowadzania do obrotu i reklamy produktów leczniczych (w tym leków OTC) oraz wyrobów medycznych i produktów kosmetycznych,
 • promocji żywności, w tym suplementów diety oraz produktów kosmetycznych,
 • właściwego oznakowania produktów kosmetycznych, w tym zapewnienia, że oznakowanie nie będzie wprowadzało w błąd,
 • umów, których przedmiotem jest obrót żywnością, w tym suplementami diety, oraz produktami kosmetycznymi,
 • przeciwdziałania niezgodnemu z prawem wprowadzaniu do obrotu produktów.

  Dlaczego my?

  Doświadczenie

  Wybierz kancelarię, której siłą są przede wszystkim doświadczeni prawnicy.

  Bezpieczeństwo

  Dbamy o poufność i dochowanie tajemnicy w relacji z naszymi klientami.

  Zaangażowanie

  Każda sprawa bez względu na wielkość jest dla nas istotna, każdy klient ważny.

  Skuteczność

  O naszej sile świadczy przede wszystkim liczba spraw wygranych przez prawników naszej kancelarii.