Prawo sportowe

  • przygotowywanie i opiniowanie kontraktów z zawodnikami, trenerami, menedżerami, działaczami
  • przekształcanie klubów sportowych w spółki akcyjne, a na niższych szczeblach rozgrywek w spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • zastępstwo prawne w postępowaniu rejestrowym polskich związków sportowych, w postępowaniach przed sądami powszechnymi w sprawach o roszczenia majątkowe i niemajątkowe wynikłe w związku z uprawnianiem sportu,
  • negocjacje pomiędzy zamawiającym a wykonawcami, przygotowanie umów w sprawie zamówienia publicznego
  • sporządzanie opinii prawnych,

Dlaczego my?

Doświadczenie

Wybierz kancelarię, której siłą są przede wszystkim doświadczeni prawnicy.

Bezpieczeństwo

Dbamy o poufność i dochowanie tajemnicy w relacji z naszymi klientami.

Zaangażowanie

Każda sprawa bez względu na wielkość jest dla nas istotna, każdy klient ważny.

Skuteczność

O naszej sile świadczy przede wszystkim liczba spraw wygranych przez prawników naszej kancelarii.