Prawo spółek

  • tworzenie, rejestracja, procesy transformacyjne (przekształcenia), likwidacja spółek oraz ich przedstawicielstw i oddziałów, spółdzielni, stowarzyszeń, fundacji, niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej
  • rejestracja działalności gospodarczej osób fizycznych (spółek cywilnych)
  • regulaminy i uchwały organów osób prawnych
  • inwestycje kapitałowe, nabywanie, zbywanie przedsiębiorstw i ich zorganizowanych części
  • projektowanie, negocjowanie umów oraz innych aktów prawnych
  • reprezentacja przed sądami i organami administracyjnymi

Dlaczego my?

Doświadczenie

Wybierz kancelarię, której siłą są przede wszystkim doświadczeni prawnicy.

Bezpieczeństwo

Dbamy o poufność i dochowanie tajemnicy w relacji z naszymi klientami.

Zaangażowanie

Każda sprawa bez względu na wielkość jest dla nas istotna, każdy klient ważny.

Skuteczność

O naszej sile świadczy przede wszystkim liczba spraw wygranych przez prawników naszej kancelarii.