Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

  • umowy o pracę, umowy dla członków zarządu i kadry kierowniczej wyższego szczebla oraz umowy o zakazie konkurencji
  • warunki zatrudnienia na gruncie Kodeksu pracy i innych źródeł prawa pracy
  • doradztwo przy procesach restrukturyzacji zatrudnienia (nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy)
  • rokowania i zawieranie układów zbiorowych pracy
  • rozwiązywanie sporów pracowniczych, w tym reprezentowanie przed sądami pracy

Dlaczego my?

Doświadczenie

Wybierz kancelarię, której siłą są przede wszystkim doświadczeni prawnicy.

Bezpieczeństwo

Dbamy o poufność i dochowanie tajemnicy w relacji z naszymi klientami.

Zaangażowanie

Każda sprawa bez względu na wielkość jest dla nas istotna, każdy klient ważny.

Skuteczność

O naszej sile świadczy przede wszystkim liczba spraw wygranych przez prawników naszej kancelarii.