• You are here:
  • Home
  • Services
  • Prawo nieruchomości i inwestycji

Prawo nieruchomości i inwestycji budowlanych

  • reprezentacja inwestora w procesie przygotowywania inwestycji do realizacji
  • analiza stanu prawnego nieruchomości
  • negocjowanie warunków nabywania nieruchomości, przygotowywanie projektów umów w tym zakresie, asysta przy ich zawieraniu i realizacji
  • zagadnienia związanych z prawem sąsiedzkim
  • reprezentacja inwestora przed organami administracyjnymi w toku postępowania o warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, o pozwolenie na budowę, na etapie wykonawczym, w procesie uzyskiwania niezbędnych uzgodnień i opinii, w kontaktach z organizacjami społecznymi i innymi uczestnikami postępowań administracyjnych
  • obsługa procesu zbywania nieruchomości, ustanawiania na nich ograniczonych praw rzeczowych lub obligacyjnych.

Dlaczego my?

Doświadczenie

Wybierz kancelarię, której siłą są przede wszystkim doświadczeni prawnicy.

Bezpieczeństwo

Dbamy o poufność i dochowanie tajemnicy w relacji z naszymi klientami.

Zaangażowanie

Każda sprawa bez względu na wielkość jest dla nas istotna, każdy klient ważny.

Skuteczność

O naszej sile świadczy przede wszystkim liczba spraw wygranych przez prawników naszej kancelarii.