Prawo medyczne

  • odszkodowanie za błąd medyczny,
  • stała obsługa prawna zakładów opieki zdrowotnej,
  • tworzenie niepublicznych zespołów opieki zdrowotnej
  • Pomoc prawna w zakresie odpowiedzialności za błąd w sztuce lekarskiej
  • Reprezentacja w zakresie sporów z Narodowym Funduszem Zdrowia związanych z refundacjami leków
  • określanie odpowiedzialności odszkodowawczej zakładu opieki zdrowotnej (personelu medycznego) za nienależyte udzielanie świadczeń zdrowotnych
  • zagadnienia odpowiedzialności prawnej podmiotów zarządzających spółkami w sektorze prawa zdrowotnego, jak również podmiotów odpowiedzialnych za szkodę wyrządzoną przez produkt leczniczy lub wyrób medyczny,
  • określanie odpowiedzialności odszkodowawczej zakładu opieki zdrowotnej (personelu medycznego) za nienależyte udzielanie świadczeń zdrowotnych
  • przygotowywanie lub opiniowanie umów dotyczących prowadzenia badań klinicznych i innych umów w zakresie sektora ochrony zdrowia
  • reprezentacja stron sporu w postępowaniu ugodowym, dyscyplinarnym oraz sądowym

Zajmujemy się również sprawami tzw. dodatków covidowych dla personalu medycznego. Skontaktuj się z nami by dowiedzieć się więcej

Dlaczego my?

Doświadczenie

Wybierz kancelarię, której siłą są przede wszystkim doświadczeni prawnicy.

Bezpieczeństwo

Dbamy o poufność i dochowanie tajemnicy w relacji z naszymi klientami.

Zaangażowanie

Każda sprawa bez względu na wielkość jest dla nas istotna, każdy klient ważny.

Skuteczność

O naszej sile świadczy przede wszystkim liczba spraw wygranych przez prawników naszej kancelarii.