Prawo farmaceutyczne

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi doradcze w zakresie bieżącej działalności przedsiębiorstw z branży farmaceutycznej, nutraceutycznej i kosmetycznej oraz sieci aptecznych i hurtowni farmaceutycznych. Pomaga w opracowywaniu modeli biznesowych i wdrażaniu praktyk zapewniających pełną zgodność z prawem prowadzonej działalności (compliance).
Pomoc prawna dla firm farmaceutycznych obejmuje m. in. doradztwo w zakresie:
 • wytwarzania produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych – w tym przygotowywanie umów na przeprowadzenie badań klinicznych, uzyskiwanie zezwoleń na ich wytwarzanie, prowadzenie postępowania administracyjnego przed Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym,
 • analizy procedur dopuszczania do obrotu produktów leczniczych, transferu technologii i know-how,
 • rejestracji leków i produktów leczniczych – w tym prowadzenie procedury rejestracji przed Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
 • warunków obrotu hurtowego i detalicznego produktów leczniczych- w tym przygotowanie, opiniowanie i negocjacje umów dystrybucyjnych, przygotowywanie wniosków o zezwolenie na dystrybucję,
 • wskazania wymagań dotyczących prowadzenia aptek, hurtowni farmaceutycznych i placówek obrotu pozaaptecznego,
 • wymagań prawnych dotyczących reklamy produktów leczniczych.

  Dlaczego my?

  Doświadczenie

  Wybierz kancelarię, której siłą są przede wszystkim doświadczeni prawnicy.

  Bezpieczeństwo

  Dbamy o poufność i dochowanie tajemnicy w relacji z naszymi klientami.

  Zaangażowanie

  Każda sprawa bez względu na wielkość jest dla nas istotna, każdy klient ważny.

  Skuteczność

  O naszej sile świadczy przede wszystkim liczba spraw wygranych przez prawników naszej kancelarii.