• You are here:
 • Home
 • Services
 • Prawo autorskie, prawo ochrony...

Prawo autorskie

 • projekty umów, negocjowanie i opiniowanie umów, dochodzenie roszczeń z tytułu niewykonywania lub nienależytego wykonywania umów
 • zagadnienia dotyczące korzystania z dozwolonego użytku osobistego i publicznego
 • obrót prawami autorskimi i pokrewnymi
 • negocjacje pomiędzy zamawiającym a wykonawcami, przygotowanie umów w sprawie zamówienia publicznego
 • projektowanie, negocjowanie umów oraz innych aktów prawnych
 • naruszenia osobistych i majątkowych praw autorskich
 • pomoc prawna w zakresie obowiązku informacyjnego, redagowania umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych
 • opinie prawne z zakresu ochrony danych osobowych
 • prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z ochroną danych osobowych.

Dlaczego my?

Doświadczenie

Wybierz kancelarię, której siłą są przede wszystkim doświadczeni prawnicy.

Bezpieczeństwo

Dbamy o poufność i dochowanie tajemnicy w relacji z naszymi klientami.

Zaangażowanie

Każda sprawa bez względu na wielkość jest dla nas istotna, każdy klient ważny.

Skuteczność

O naszej sile świadczy przede wszystkim liczba spraw wygranych przez prawników naszej kancelarii.