Obywatelstwo polskie

Zasady uzyskania obywatelstwa polskiego są regulowane przez ustawę z dnia 2 kwietnia 2009 roku o obywatelstwie polskim. Reguluje ona warunki uzyskania obywatelstwa, jak również tryb i zasady nabycia oraz utraty obywatelstwa polskiego.
Obywatelstwo polskie gwarantuje posiadanie:
 • pełni praw obywatelskich w tym możliwość uzyskania paszportu polskiego i uczestniczenia
  w wyborach,
 • wolności,
 • przywilejów należnych obywatelom Unii Europejskiej.
Posiadając obywatelstwo polskie uzyskuje się także obywatelstwo Unii Europejskiej. Z naszego wieloletniego doświadczenia wynika, że dążeniem cudzoziemców, którzy swoje życie na stałe związali z Polską, jest pełna asymilacja. Od strony formalnej jej potwierdzeniem jest uzyskanie polskiego obywatelstwa.
Oferujemy kompleksową pomoc prawną w sprawach dotyczących obywatelstwa. Udzielamy porad prawnych, sporządzamy wnioski, pisma procesowe, opinie prawne, a także reprezentujemy klientów w sprawach związanych z obywatelstwem.
Doradzamy, kto i na jakich zasadach jest uprawniony do uzyskania polskiego obywatelstwa. Wskazujemy od jakich okoliczności uzależnione jest nabycie obywatelstwa i jakie instytucje odpowiedzialne są za prowadzenie tych spraw.
Świadczymy także wszechstronną pomoc prawną w sprawach związanych z uzyskaniem potrzebnych wpisów do akt stanu cywilnego, jako integralnie związanymi ze sprawami o nabycie obywatelstwa.
Znajomość przepisów pozwala nam na skuteczną pomoc prawną w sprawach:
 • Nadania obywatelstwa polskiego.
 • Uznania za obywatela polskiego.
 • Przywrócenia obywatelstwa polskiego.
 • Potwierdzenia posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego.
 • Nabycia obywatelstwa z mocy prawa.
W okresie naszej wieloletniej praktyki prowadziliśmy postępowania z zakresu spraw obywatelstwa polskiego dla cudzoziemców pochodzących m.in. ze Stanów Zjednoczonych.

  Dlaczego my?

  Doświadczenie

  Wybierz kancelarię, której siłą są przede wszystkim doświadczeni prawnicy.

  Bezpieczeństwo

  Dbamy o poufność i dochowanie tajemnicy w relacji z naszymi klientami.

  Zaangażowanie

  Każda sprawa bez względu na wielkość jest dla nas istotna, każdy klient ważny.

  Skuteczność

  O naszej sile świadczy przede wszystkim liczba spraw wygranych przez prawników naszej kancelarii.