Pomoc prawna

Kancelaria świadczy pomoc prawną w szczególności w zakresie:

Prawo cywilne

Prawo medyczne

Prawo umów

Prawo spółek

Zamówienia publiczne

Prawo oświatowe

Prawo autorskie, prawo ochrony dóbr osobistych

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Prawo nieruchomości i inwestycji

Prawo farmaceutyczne

Prawo administracyjne

Prawo sportowe

Prawo kosmetyczne

Badania kliniczne

Prawo żywnościowe

Obywatelstwo polskie

Szkolenia

W skład Zespołu Kancelarii wchodzą zarówno praktycy, jaki i pracownicy naukowi z ugruntowanym doświadczeniem dydaktycznym. Prawnicy Kancelarii prowadzą szkolenia dotyczące wszelkich aspektów prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, w tym w szczególności z zakresu prawa umów w obrocie gospodarczym, odpowiedzialności kadry zarządzającej (w tym za zobowiązania spółek osobowych i kapitałowych), windykacji oraz prawa medycznego.

Zasady współpracy

Wysokość stawek Kancelarii zależy od rodzaju i specyfiki sprawy, jak też stopnia jej skomplikowania.

System rozliczeń godzinowych
Stawka określana na podstawie liczby przepracowanych godzin

System wynagrodzenia ryczałtowego
Wynagrodzenie stałe, płatne miesięcznie